Vi er:

Anne Mette Stikbakke Limoseth, innholdsrådgiver: amsl@ringsaker.kommune.no 

Bjørg Mykløy, markedssjef: bmy@ringsaker.kommune.no 

Ingebjørg Myrstad-Nilsen: kommunikasjonsrådgiver. imn@ringsaker.kommune.no 

Kristina Meyn Krogvold, rådgiver: kog@ringsaker.kommune.no